British Museum 360 degrees tour

* versiunea in limba romana mai jos

The British Museum, in the Bloomsbury area of London, United Kingdom, is a public institution dedicated to human history, art and culture. Its permanent collection of some eight million works is among the largest and most comprehensive in existence, having been widely sourced during the era of the British Empire. It documents the story of human culture from its beginnings to the present. It was the first public national museum in the world.

Muzeul britanic, în zona Bloomsbury din Londra, Marea Britanie, este o instituție publică dedicată istoriei, artei și culturii umane. Colecția sa permanentă de aproximativ opt milioane de lucrări este una dintre cele mai mari și mai cuprinzătoare existențe, fiind extinsă pe larg în perioada Imperiului Britanic. Documentează povestea culturii umane de la începuturile sale până în prezent. A fost primul muzeu public național din lume.

Leave a Reply